Afişare Mesaje

Aici puteţi vedea mesajele acestui utilizator. Sunt afişate doar mesajele făcute în secţiuni în care aveţi acces.


Mesaje - Administrator

Pagini: [1]
1
La ce se referă botezul pentru cei morţi din 1 Corinteni 15:29?Posted on October 14, 2010 by gtgospel.wordpress.com

Acest verset a fost considerat de către mulţi comentatori ai Bibliei a fi unul dintre cele mai dificile din întreaga Scriptură. Cum poate fi interpretat fără a leza integritatea învăţăturii generale a Bibliei?
Gruparea religioasă care susine cel mai aprig „botezul pentru cei morţi” este cea a „Mormonilor sau a sfinţilor lui Isus Cristos din zilele de pe urmă”, care spune că persoanele în viaţă se pot boteza pentru cei care au murit nebotezaţi, astfel încât aceştia să poată primi botezul şi, implict, mântuirea în lumea de dincolo. Acesta este unul dintre motivele pentru care mormonii sunt foarte interesaţi de genelaogii, pentru că vor să salveze cât mai mulţi dintre strămoşii lor care au murit fără a împărtăşi credinţa mormonă.
Demn de reţinut este faptul că în „Cartea lui Mormon” nu există o astfel de învăţătură, ba chiar din contră, ea învaţă că doar aceia care se pocăiesc şi se pregătesc pentru întâlnirea cu Dumezeu pot fi mântuiţi. Însă, în „Cartea Doctrinelor şi Legămintelor”, Joseph Smith, fondatorul acestei denominaţii, a pretins că ar fi primit o revelaţie divină prin care i se poruncea să-şi înveţe urmaşii să se boteze pentru cei dragi care au murit fără să aibă această credinţă. El spunea că este de neimaginat că toţi aceia care au muri fără a fi bozaţi să fie condamnaţi pentru totdeauna.
Expresia folosită de Pavel în 1 Corinteni 15:29 nu mai este întâlnită niciunde în toată Biblia şi, pentru a înţelege ce a vrut el să spună aici, trebuie să înţelegem atât învăţătura generală a Bibliei cu privire la persoanele care au murit fără a crede în Isus Cristos, cât şi învăţătura despre botez.
Mai întâi, în Luca 16, când bogatul care a muritîn necredinţă îl roagă pe patriarhul Avraam să-i permnită lui Lazăr să-i aducă un strop de apă, acesta îi răspunde: „Între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată” (16:26). Avraam spune clar că este imposibil ca cineva să mai poată face ceva pentru sine însuşi sau altcineva să facă ceva pentru el în vederea schimbării situaţiei în care se află după moarte. Dacă ar fi existat aşa ceva, cu siguranţă Avraam i-ar fi spus bogatului. Nu mai există nici o şansă de mântuire după încheierea vieţii pe pământ. Atât destinul bogatului, cât şi al lui Lazăr sunt stabilite definitiv.
Mai mult, în 2 Corinteni 5:10, Pavel spune că: „Toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Cristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.” Pavel spune clar aici că fiecare va fi judecat după faptele pe care le-a făcut în timpul vieţii, sale şi nu va conta asbsolut deloc ce au făcut alţii pentru el după ce a murit. De asemenea, în Evrei 9:28 citim că: „tuturor oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea urmează judecata.”
Apoi, în Matei 28:19-20, învăţătura Domnului Isus despre botez este foarte clară: „Duceţi-vă în toată lumea şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.” Ucenicii sunt trimişi să boteze persoanele care cred în Isus Cristos şi apoi trebuie să-i înveţe să păzească tot ce a poruncit El. Însă, morţii nu mai pot fi făcuţi ucenici. De asemenea, în Marcu 16:15-16, Domnul Isus spune: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit.” Credinţa este absolut necesară pentru mântuire. Toţi cei care nu cred în Isus Cristos vor fi condamnaţi.
Mântuirea este netransferabilă. Nimeni nu poate fi mântuit în locul altuia şi nici nu poate fi condamnat în locul altuia. Aceasta este învăţătura generală a Bibliei. Dacă un credincios ar putea să fie botezat şi mântuit pentru alţii, atunci, cu siguranţă, ar face lucrul acesta pentru toţi cei dragi care nu au vrut şi nu vor să creadă în Cristos. Nu ar mai fi nevoie să le vorbească despre adevărul Evangheliei, ci doar să se boteze în locul lor. Atunci, de ce aminteşte Pavel aici botezul pentru cei morţi?
Primul lucru pe care trebuie să-l facem atunci când vrem să înţelegem un text biblic, este să îl analizăm în contextul imediat (al capitolului din care face parte), în contextul mai larg (al cărţii din care face parte) şi în contextul general (al întregii Scripturi). Haideţi să vedem ce spune Pavel, de fapt, în 1 Corinteni 15:29. Întregul capitol 15 al Primei epistole a lui Pavel către Corinteni este dedicat învierii Domnului Isus şi învierii credincioşilor. Se pare că unii credincioşi din Corint fuseseră înşelaţi de anumiţi învăţători (de sorginte greacă) că nu există înviere a morţilor. Or, dacă nu există o înviere a morţilor, logic este să credem că nici Cristos nu a înviat. Şi dacă Isus Cristos nu a înviat, atunci credinţa noastră este zadarnică şi noi suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii (1 Cor. 15 12-17). Credinţa creştină, spune Pavel, are sens doar prin prisma învierii. Dacă Cristos a înviat, atunci credinţa noastră este autentică, iar dacă nu a înviat, credinţa noastră este falsă.
Apostolul foloseşte toate argumentele pe care le are la îndemână pentru a demosntra că Isus Cristos a înviat din morţi şi că, prin urmare, şi cei ce şi-au pus încrederea în El, vor învia. El spune că Domnul Isus li S-a artătat ucenicilor după înviere, apoi li S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deoadată – dintre care cei mai mulţi erau încă în viaţă când Pavel scria această epistolă (cf. 1 Cor. 15:6) – apoi i S-a arătat lui Iacov şi, în cele din umră, i S-a arătat şi lui. Acesta este cel dintâi argument: arătarea lui Cristos după înviere. Apoi, al doilea argument, este lipsa de sens a creştinismului fără înviere (15:12-19). Pavel demonstrează aici că doar prin învierea lui Cristos, creştinismul este validd. Credinţa creştină stă în picioare sau pică odată cu învierea lui Cristos. Ori acceptăm tot, ori nimic, pentru că un creştinism fără înviere nu are sens. Al treilea argument al învierii lui Cristos este scopul ultim al lui Dumnezeu, şi anume: de a-L face pe Fiul Său Domn peste Împărăţia Sa (15:21-29).
La încheierea acestei secţiuni, Pavel spune: „Altfel (în lipsa învierii lui Cristos şi a credincioşilor) ce ar face cei ce se botează pentru cei morţi? Dacă nu înviază morţii nicidecum, de ce se mai botează ei pentru cei morţi?” (15:29). În limba greacă, cuvântul „pentru” este „hyper” şi nu „eis”, ceea ce înseamnă „deasupra”sau „peste”, dar şi „de dragul…” sau „în folosul…”. Pavel nu foloseşte aici cu referire la botezul pentru cei morţi acelaţi cuvânt (eis) pe care-l foloseşte Petru în Fapte 2:38, când spune: „Pocăiţi-vă şi fiecare dintre voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos spre (eis – înspre, cu scopul de a…) iertarea păcatelor.” Botezul este mărturia unui cuget curat, spune din nou Petru în prima sa epistolă (3:21), ceea ce înseamnă că este doar mărturia publică şi personală a unei persoane deja mântuite, şi nu are putere mântuitoare. Botezul este consecinţa mântuirii, nicidecum condiţia ei. Aceasta este învăţătura generală a lui Cristos şi a apostolilor.
Există însă mai multe interpretări ale versetului 1 Corinteni 15:29, pe lângă cea a mormonilor, din care o să amintim doar două. Mai întâi, sunt unii comentatori care spun că în vremea bisericii primare cei nou-convertiţi erau botezaţi noaptea în cimitire şi chiar în interiorul mormintelor, din cauza prigonitorilor care-i urmăreau la tot pasul. Aceştia interpretează cuvântul „hyper” în mod literal şi spun că, de fapt, Pavel a vrut să spună că unii se botează „deasupra” celor morţi (deasupra mormintelor). Pe lângă faptul că nu există niciun suport istoric pentru o astfel de teorie, nu este deloc în acord cu contextul capitolului 1 Corinteni 15. Alţii spun că, deşi nu era un obicei larg răspândit, cel puţin într-o vreme anume, creştinii s-au botezat „în folosul” sau „pentru” cei morţi. Aceştia spun că undeva spre jumătatea primului secol d.Cr., o boală îngrozitoare a răpus sute sau chiar mii de cetăţeni ai Corintului. Pentru că printre cei morţi au fost şi persoane care se convertiseră la creştinism, dar nu apucaseră să se boteze, unii au spus că ar fi potrivit să mărturisească ei credinţa acestora în mod public. Alţii s-au botezat de frica morţii, ca nu cumva să moară din cauza bolii şi să nu fi apucat să se boteze. Însă nici pentru această interpretare nu există nici un suport istoric sau biblic.
Atunci, care este înţelesul textului? Pavel este interesat să demonstreze în 1 Corinteni 15 lipsa de logică a grecilor care nu credeau în învierea morţilor, dar practicau botezul pentru cei morţi. Mulţi dintre ei se botezau în folosul celor morţi pe câmpul de luptă, pentru ca aceştia să aibă linişte în lumea de dincolo. Aşa că Pavel spune: De ce se botează ei pentru cei morţi dacă nu există înviere? Este fără sens, fără logică, să faci aşa ceva! Aşa cum vedem în multe situaţii în epistolele sale, Pavel foloseşte aici un argument natural pentru a demonstra un adevăr supranatural. El spune: chiar şi practicile lor lasă să se înţeleagă că există înviere, chiar dacă nu recunosc acest lucru cu privire la Cristos. Din acelaşi motiv pentru care ei se botezau pentru cei morţi, indienii îngropau un cal lângă cel mort pe câmpul de luptă, ca să poată călări şi în lumea de dincolo; grecii antici puneau doi bănuţi pe ochii celui ce murea ca să plătească barcagiului care avea să.l treacă Râul Morţii; faraonii erau îngropaţi cu tot alaiul împărătesc, pentru a fi slujiţi si dincolo, ba chiar li se punea şi o canoe alături pentru a merge în jos pe Râul Vieţii spre imortalitate.
Aşadar, înţelesul controversatei expresii folosită de Pavel în 1 Corinteni 15:29, este menită să dovedească lipsa de logică a învăţătorilor falşi care credeau altceva decât ceea ce practicau în mod constant. Faptele lor afirmau ceea cecuvintele lor negau cu referire la Cristos.
Sursa: https://gtgospel.wordpress.com/2010/10/14/la-ce-se-refera-botezul-pentru-cei-morti-din-1-corinteni-1529/

2
In memoriam / Marius Florin Cîlțan – M.C. * In Memoriam
« : August 11, 2023, 04:55:07 p.m. »

M.C. a fost unul din administratorii C3D  unde ajutorul lui a făcut ca platforma C3D să existe o bună bucată de timp ,
un om responsabil care îl iubea pe Isus Hristos , așa l-am cunoscut.
Mângâiere  dorim familiei, cunoscuților și bisericii din care făcea parte , cu apăsarea că oameni atât de tineri pleacă la Domnul, dar știm că Domnul Mângâierii poate da alinare în astfel de situații așteptăm cu nădejde ziua revederii în Raiul Lui Dumnezeu !.
Nu te vom uita Marius.


Aici s-a făcut anunțul funerar:

OBITUARY OF MARIUS FLORIN CILTAN
November 23, 1975 – Craiova, Romania

May 30, 2023 – Calgary, Alberta

Marius Ciltan passed away on Tuesday, May 30, 2023 at the age of 47 years.

Born in Romania, Marius moved to Canada over twenty years ago and has resided in Calgary ever since.

Marius is survived by his sister Alina-Claudia. Marius was predeceased by his parents Stefana and Ion Ciltan.

Those wishing to pay their respects may do so at McInnis & Holloway (Crowfoot, 82 Crowfoot Circle NW, Calgary, AB) on Thursday, June 22, 2023 from 6:00 p.m. to 8:00 p.m.

Funeral Services will be held at McInnis & Holloway (Crowfoot, 82 Crowfoot Circle NW, Calgary, AB), on Friday, June 23, 2023 at 12:00 p.m. Graveside Service to follow at Cochrane Cemetery. Condolences, memories and photos can also be shared and viewed here.

In living memory of Marius Ciltan, a tree will be planted in the Ann & Sandy Cross Conservation Area by McInnis & Holloway Funeral Homes, Crowfoot, 82 Crowfoot Circle NW, Calgary, AB T3G 2T3, Telephone: 403-241-0044.

Click Here to View Marius Ciltan’s Memorial Card:
https://mhfh.com/tribute/details/43070/Marius-Ciltan/obituary.html?fbclid=IwAR0ejHKPjFnrRuv9GTS9EagDNrmDya8vwvDnQmsvy3V7lFUJrt3jzZRUFFE

Obituary of Marius Florin Ciltan | McInnis & Holloway Funeral Homes… (mhfh.com)

Aici a fost plantat un  copac in amintirea sa:

194001 160 St W, Priddis, Alberta | Instant Street View
https://www.instantstreetview.com/@50.877602,-114.232995,168.35h,-24.58p,0z,xSGrA63Z8YLSQ-CZQFlowg

3
Poezie , Cărți, Articole , Recenzii / Muntele de Adrian Păunescu
« : Decembrie 29, 2022, 11:54:24 a.m. »
O minunata poezie de iubire venita sa descrie o poveste parca venita din alta lume dar de o profunzime si de o frumusețe de dorit. Pot fi cele mai frumoase cuvinte de dragoste rostite vreodată de cineva.  Iubirea sa măsurat întotdeauna prim măreția dăruirii fata de persoana iubita. Protagonistul nostru alege sa ofere un munte ! Dintre toate lucrurile mărețe de pe pământ il alege  pe cel mai măreț: Muntele !
Si nu este orice fel de munte, e un obiect de arta, are vechime un milion de ani si este de o frumusețe de vis: are păduri, râuri o punte, mistreți, iar conținutul sau e din uraniu de mare valoare.
Darul e atât de măreț ca nu încape in lumea ta, iar toata lumea ar dori sa îl obțină ca dar de nunta.
Mărețul dar ajunge la mireasa care poate sa facă cu el ce-o sti si ce-o vrea ascultând șoapta mirelui care spune : Prețul nu au fost banii, iar chilipirul plătit este însăși viața mea.
Ce colosal seamănă imaginea metaforica a acestui mire cu Acel Mire real, istoric, care poate sa iubească desăvârșit: Isus Hristos. 
Mireasa Lui este Biserica adică totalitatea celor care cred in El. Darul nespus de mare, atât de mare încât depășește lumea noastră, darul divin care trece de hotarele morții si se oprește in Raiul Lui Dumnezeu si anume Mântuirea noastră. Un dar care L-a costat viată, o viată dăruita nu in peșteri muribunde ci pe o cruce in umilință totala.
Finalul poeziei se potrivește ca o mănușă vremii noastre, Darul a fost dat si prețul plătit iar eu si tu vom face cu el ce vom vrea, știind ca prețul sau a costat viată unicului nostru Dumnezeu.
Nu știu daca Adrian Păunescu atunci cand a compus acesta poezie a dorit sa transmită acest mesaj prin ea, dar citind-o, ascultând-o, cântând-o, mie asta mi-a transmis.

Vouă ce va spune ?

1. Iubita mea, ti-am cumpărat un munte
Am fost la târg, dar nu l-am luat pe bani
Are păduri si râuri si o punte
In vârsta de un milion de ani

R: Din marele bazar cu amănunte
Plătind cu viața tot ce scump era
Iubita mea, ti-am cumpărat un munte
Păcat ca n-o să-ncapă-n lumea ta

2. Ti l-am adus in brațe pan' la poarta
E minunat si piatra lui e grea
Comerțul ambulant cu munți se poarta
Dar unde ai sa-l pui, iubita mea

3. Ce munte colosal, un munte straniu
Cu porci mistreți ce cântă-n coruri jir
Iar in adânc sunt straturi de uraniu
Si-am dat puțin pe el, un chilipir

4. Si m-am certat cu fel de fel de lume
Caci toți voiau sa-l ia sa-l dea la nunti
I-am înjurat de fapte si de nume
Nu știu de ce toți oamenii vor munți

5. Iubita mea, găsește marea vale
In care sa-l aduc si sa-l răstorn
S-apoi la nunta regăsirii tale
Sa cant ca vânător al lui din corn

6. Iubita mea, ti-am cumpărat un munte
Sa faci cu el ce-oi știi si ce vei vrea
Eu mă retrag in peșteri muribunde
Caci am uitat sa-ti mai șoptesc ceva:
Am dat pe acest munte viată mea


Versuri: Adrian Păunescu

4
Bucătărie / Re: Scrumbia
« : Decembrie 08, 2022, 11:06:24 a.m. »
Poate doar in cazul Scrumbiei albastre numit și macroul de Atlantic (Scomber scombrus) , Scrumbia de Dunăre e destul de diferită

5
Manipularea / Strategii de manipulare
« : Decembrie 08, 2022, 10:01:14 a.m. »
Strategii de manipulare
Scris de către Anonimus -7 ianuarie, 2013

Noam_ChomskyCunoscutul politolog evreu, filozof şi lingvist nord-american Noam Chomsky a concretizat, într-o formulare pe înţelesul tuturor, zece manipulări generale pe care se bazează democraţia occidentală şi pe care el le numeşte „strategii ale diversiunii”.
Potrivit lui, acestea sunt concepute pentru a dezorienta şi a deturna atenţia mulţimilor americane de la manevrele claselor politice şi financiare, de la adevăratele probleme. După cum veţi vedea şi veţi putea recunoaşte, acestea sunt, de fapt, diversiuni cu aplicaţie mondială. Le putem vedea la lucru foarte bine în România prin mijlocirea aceloraşi medii de informare în masă.
Procedura de bază este aceiaşi cu cea a prestidigitatorilor, care îşi pun în practică numerele de iluzionism îndreptând toată atenţia publicului în direcţii false.
Pentru Chomsky „libertatea de exprimare este mai importantă decât orice versiune a faptelor susţinută de ordinea stabilită, oricare ar fi raportul pe care aceasta îl întreţine cu adevărul faptelor în sine”.


1. Strategia diversiunii

Strategia diversiunii consistă în deturnarea atenţiei publicului de la problemele importante şi de la schimbările hotărâte de elitele politice şi economice, printr-un potop continuu de distracţii şi de informaţii neînsemnate. Chomsky analizează diferitele tehnici de spălare a creierului, pe care le suportă americanii.
„A distrage în permanenţă atenţia publicului, departe de adevăratele probleme sociale, captivat de subiecte fără importanţă adevărată. A ţine mereu publicul ocupat, ocupat, ocupat, fără niciun timp pentru gândire”.

2. A cauza probleme şi, apoi, a oferi soluţii

Această metodă se mai numeşte şi „problemă – reacţie – soluţie”. La început se creează problema sau „situaţia”, prevăzută pentru a suscita o anume reacţie a publicului, pentru ca tocmai acesta să ceară măsurile dinainte stabilite pentru a fi acceptate. De exemplu: dezvoltarea intenţionată a violenţei urbane sau organizarea de atentate sângeroase pentru ca publicul să ceara legi represive, în detrimentul libertăţii.

3. Strategia „în degradeu”

Pentru ca publicul să accepte o măsură inacceptabilă este de ajuns să fie aplicată în mod progresiv, în „degradeu”, pe o durată de zece ani. În acest fel, au fost impuse condiţii sociale şi economice absolut noi din 1980 până în 1990. Şomaj masiv, imigraţie – invazie, precaritate, flexibilitate, delocalizări, salarii care nu mai asigură un venit decent, iată schimbările care ar fi provocat o revoluţie dacă ar fi fost aplicate în mod brutal.

4. Strategia acţiunii cu date diferite

O altă manieră de a obliga publicul să accepte o hotărâre nepopulară este de a o prezenta ca „dureroasă, dar necesară”, obţinând acordul publicului în prezent pentru aplicarea ei în viitor. Este mult mai uşoară acceptarea unui sacrificiu viitor decât al unuia apropiat. În primul rând, pentru că efortul nu trebuie făcut imediat, apoi, pentru că publicul are mereu tendinţa de a nădăjdui („totul va merge mai bine mâine”) că sacrificiul cerut va putea fi evitat. În fine, această manieră lasă publicului timp pentru a se obişnui cu ideea schimbării, pe care o va accepta cu resemnare la momentul respectiv.

5. A se adresa publicului ca unor copii mici


Cea mai mare parte a adresărilor destinate marelui public folosesc discursuri, argumente, personaje şi un ton absolut copilăreşti, aproape debile, ca şi cum spectatorul ar fi un copil mic, de 12 ani, sau un handicapat mental. De ce oare?
„Dacă ne adresăm unei persoane ca şi cum ar avea 12 ani, atunci aceasta, prin sugestibilitate şi cu o oarecare probabilitate, va avea un răspuns sau o reacţie tot atât de lipsită de simţ critic ca al unui copil de 12 ani”.

6. A face apel mai mult la partea emoţională decât la gândire

Este o tehnică clasică pentru a opri analiza raţională şi, deci, simţul critic al oamenilor. În plus, folosirea emoţionalului deschide accesul la subconştient, pentru implantarea unor anumite idei, dorinţe, spaime, pulsaţii sau comportamente.

7. Menţinerea poporului în neştiinţă şi prostie

A face în aşa fel ca poporul să nu înţeleagă tehnologiile şi metodele folosite pentru controlarea şi robirea lui. Calitatea educaţiei dată claselor inferioare trebuie să fie cât mai slabă, încât prăpastia de neştiinţă care separă clasele de jos de cele de sus să fie şi să rămână de neînţeles de către cele dintâi.

8. A încuraja publicul să se complacă în mediocritate

A încuraja publicul să creadă că e „bine” să fii prost, vulgar şi incult. A-l îndopa cu seriale americane şi emisiuni de tele-realitate, nişte dobitocenii monstruoase.

9. A înlocui revolta cu învinovăţirea

A face omul să creadă că numai el singur este vinovat de propria-i nenorocire, din cauza unei inteligenţe insuficiente sau a capacităţilor şi eforturilor necorespunzătoare. Astfel, în loc să se ridice împotriva sistemului, individul se subestimează şi se învinovăţeşte, ceea ce creează o stare depresivă, având ca efect abţinerea de la acţiune. Şi, fără acţiune, nu există revoluţie!

10. A cunoaşte oamenii mai bine decât se cunosc ei înşişi

În ultimii 50 de ani, progresele fulgerătoare ale ştiinţei au săpat o prăpastie crescândă între cunoştinţele publicului şi cele deţinute şi folosite de elitele conducătoare. Mulţumită biologiei, neurobiologiei şi psihologiei aplicate, „sistemul” a ajuns la cunoaşterea avansată a făpturii omeneşti, fizic şi psihic. Sistemul cunoaşte individul mediu mai bine decât se cunoeşte el însuşi. Aceasta înseamnă că, în majoritatea cazurilor, sistemul deţine un control mai mare şi o putere mai importantă asupra oamenilor decât ei înşişi.

Sursa: https://anonimus.ro/2013/01/manipulare/

6
Manipularea / Manipularea pentru toți sau Fereastra Overton
« : Decembrie 08, 2022, 09:41:57 a.m. »
Manipularea pentru toți sau Fereastra Overton
Articol scris de către Cristian Pătrașcu -24 octombrie, 2017

Mai întâi un banc despre homosexualitate:
Un bătrân, abia ținându-se pe picioare, vine grăbit la serviciul de pașapoarte.
– Vreau pașaport în regim de urgență, ca să plec cât mai repede din țară.
– Păi, n-aveți nevoie de pașaport în Europa.
– Europa e prea aproape… Vreau să mă duc la capătul lumii.
– Da’ de ce?
– Nu sunt de acord cu politica față de homosexuali!
– Cum așa?
– Pe vremea lui Antonescu îi împușcau, Gheorghiu-Dej îi închidea la pușcărie, Ceaușescu îi băga la balamuc. Acum, după revoluție, i-au lăsat în pace și le-au dat drepturi.
– Așa, și?
– Mi-e teamă să nu devină OBLIGATORIU…

Bancul conține un adevăr și poate are și un substrat teoretic.
Celebrul regizor și actor rus Nikita Mihalkov, a prezentat în emisiunea sa, Besogon TV, teoria Ferestrei Overton, considerată prototipul tehnologiei manipulării opiniei publice:
„V-am promis să vă prezint tehnologia folosită pentru a face lumea să se obișnuiască cu ceea ce, în mod normal, este Imposibil să poată accepta. Tehnologia „sădirii” în conștiința umană a ceea ce, aparent, nu poate fi inoculat. Din păcate… se poate.
Se numește Fereastra Overton.
Joseph P. Overton (1960-2003), prim vice-președinte al Centrului pentru Politici Publice (Mackinac Center for Public Policy), a formulat această teorie, care i-a primit numele postum, după ce a murit în urma unei catastrofe aviatice.
În conformitate cu Fereasta Overton, pentru fiecare idee sau problemă, în societate există o așa-numită „fereastră de oportunități”. În cadrul acestei ferestre, ideea poate (sau nu) să fie discutată pe larg, susținută deschis, promovată, se poate încerca legalizarea ei. Fereastra e mutată, schimbând paleta posibilităților de la o fază de Neconceput, complet străină moralei publice, total respinsă, până la faza de Politică Curentă, care este deja discutată pe larg și adoptată de conștiința populară și susținută prin lege.
Nu e o spălare a creierului ca atare, ci o acțiune mult mai subtilă…
Să abordăm ceva cu totul de neînchipuit.
Să ne imaginăm, de exemplu, legalizarea canibalismului, dreptul oamenilor de a se mânca unii pe alții. Destul de dur, nu?
Este evident că în prezent, în 2014, nu e posibilă desfășurarea unei propagande pro-canibalism, deoarece societatea ar exploda. Asta înseamnă că problema legalizării canibalismului se află la stadiul de oportunitate ZERO a ferestrei.
Acum vom simula modul în care ideea de NECONCEPUT va fi implementată, trecând prin toate etapele ferestrei de oportunități.
Astfel, subiectul va deveni nu doar acceptabil, ci chiar obligatoriu.
Tema canibalismului este încă dezgustătoare și absolut inacceptabilă în societate. A discuta acest subiect în presă sau într-o companie decentă e indezirabil. Ca atare, prima mișcare a FERESTREI OVERTON e mutarea subiectului canibalism din domeniul de NECONCEPUT în cel RADICAL.
Ne bucurăm de libertatea de exprimare, nu-i așa? Avem democrație… De ce să nu vorbim despre canibalism?! Oamenii de știință, în principiu, au dreptul să vorbească despre orice – pentru ei nu există subiecte interzise, ei trebuie să studieze toate temele. Și dacă așa stau lucrurile, atunci putem organiza un simpozion etnologic cu tema «Ritualuri exotice ale triburilor din Polinezia». Vom aborda istoria subiectului, îl vom introduce în circuitul științific și vom obține opinii autorizate despre canibalism.
Putem, deci, discuta despre canibalism și rămâne, în același timp, în limitele respectabilității științifice.
FEREASTRA OVERTON s-a mutat. A fost deja determinată revizuirea pozițiilor, asigurând astfel trecerea de la atitudinea intransigentă, de respingere, a societății, la o atitudine mai pozitivă.
Concomitent cu discuția pseudo-științifică, TREBUIE să apară undeva «Societatea Canibalilor Radicali». Chiar dacă vor fi prezenți doar pe internet, «Canibalii Radicali» vor fi observați și menționați de toată mass-media relevantă.
Rezultatul primei mișcări a FERESTREI OVERTON:
– tema inacceptabilă a fost introdusă în circulație, tabu-ul a fost „desacralizat”, a fost distrus caracterul univoc al problemei și s-au creat „tonuri de gri”.
Următorul pas al FERESTREI OVERTON mută tema canibalismului din domeniul RADICAL în cel POSIBIL. În acest stadiu continuăm să cităm „oamenii de știință”. Nu ne putem permite respingerea cunoștințelor despre canibalism… Oricine ar refuza să discute această temă, ar trebui înfierat ca fiind bigot și ipocrit.
Condamnând bigotismul, trebuie să găsim un nume elegant canibalismului.
Nu mai există canibalism! Acum se numește, de exemplu, „antropofagie”. Dar termenul în cauză va fi, curând, înlocuit din nou, considerând această definiție drept jignitoare. Scopul inventării noilor denumiri e devierea problemei de la esența ei, ruperea formei de conținut, privarea adversarilor ideologici de cuvânt. Canibalismul se transformă în „antropofagie” și apoi în „antropofilie”, la fel cum un criminal își schimbă numele și pașapoartele.
În paralel cu jocul numelor, are loc crearea unui precedent de referință – istoric, mitologic, contemporan sau pur și simplu inventat, dar cel mai important – legitimant.
Obiectivul principal al acestei etape, cel puțin parțial, este de a scoate mâncarea cărnii de om de sub incidența penalului. Eventual, prin găsirea unui exemplu în istorie. După ce a fost găsit precedentul legitim, apare posibilitatea de a muta FEREASTRA OVERTON din spațiul POSIBIL în domeniul RAȚIONAL.
„Dorința de a mânca carne de om e înscrisă în genele omului și e, deci, naturală”
„Uneori, să mănânci un om e necesar, există circumstanțe determinante”
„Există oameni care doresc să fie mâncați”
„Antropofilii au fost provocați”
„Gustul fructului oprit e mereu dulce”
„Omul are libertatea de a-și rezolva singur problemele”
„Nu ascundeți informațiile, astfel ca fiecare să poată decide dacă e antropofag sau antropofil”
„Are antropofilia aspecte negative? Există vreo dovadă?”
ș.a.m.d.
(Observați cum decurge procesul și suprapuneți-l peste evenimentele pe care le-ați trăit în ultimii 30, 20 sau 10 ani…)
În conștiința comunității se creează în mod artificial „câmpul de luptă” pentru această problemă.
Acum se trece de la RAȚIONAL la POPULAR.
În scopul popularizării temei canibalismului, ea trebuie să fie susținută de mesaje populare, „asezonată” cu personalități istorice și mitologice, și dacă e posibil, cu personalități media contemporane. Antropofilia pătrunde masiv la știri și în talk-show-uri. Oamenii sunt mâncați în filme de largă distribuție, în versurile cântecelor și în clipuri video.
Una din tehnicile folosite se numește „Uită-te în jur”:
– „n-ați știut că unul dintre cei mai cunoscuți compozitori e …antropofil???”
– „unul dintre cei mai celebri scenariști polonezi a fost toată viața antropofil, a fost chiar cercetat pentru asta. Unde e democrația?”
– „câți au zăcut prin balamucuri?”
– „câte milioane au fost deportați și li s-a retras cetățenia?”
– „ce părere aveți despre clipul „Eat me baby” al lui Lady Gaga?”
Tema aflată în prelucrare se aduce în top și începe să fie reprodusă în mod autonom în mass-media, show-business și politică.
Pentru justificarea subiectului, suporterii legalizării uzează de imaginea umanizată a criminalilor, creându-le o aparență pozitivă, prin intermediul argumentelor care bagatelizează faptele lor criminale.
De exemplu:
– „doar sunt oameni care creează… ce dacă au mâncat?”
– „ei își iubesc sincer victimele – mănâncă, deci iubește”
– „antropofilii sunt victime ei înșiși – viața i-a obligat, așa au fost educați”
– etc., etc.
Asta, pe de altă parte, e „sarea și piperul” manipulatorilor din talk-show-uri:
– „Vă vom povesti despre o tragică poveste de dragoste – el voia s-o mănânce, iar ea dorea doar să fie mâncată. Cine suntem noi, să-i judecăm? Poate că asta e adevărata dragoste. Cine vă credeți, ca să vă opuneți iubirii?”
Începe să vă „sune” cunoscut?
Trecerea la etapa a cincea se face atunci când tema s-a „încins” și se poate muta din categoria POPULARĂ în cea a POLITICII CURENTE.
Începe pregătirea bazei legislative. Grupuri de lobby, aflate în preajma puterii, se consolidează și ies din umbră. Sunt publicate sondaje care, chipurile, confirmă marele procentaj al susținătorilor legalizării canibalismului. În conștiința publică se introduce o nouă dogmă – „interdicția interzicerii canibalismului”. E un simbol al liberalismului – toleranța ca o interdicție a interzicerii tabu-urilor, interzicerea prevenirii și corecțiilor abaterilor dăunătoare pentru societate.
În timpul acestei ultime etape, societatea e deja „zdrobită”.
Se adoptă legi care schimbă (distrug) normele existenței umane. Tema se „rostogolește” inevitabil către școli și grădinițe. Asta înseamnă că următoarele generații vor crește lipsite complet de șanse de supraviețuire.
Așa s-a întâmplat și cu legalizarea pederastiei – acum „ei” pretind să fie numiți GAY.
Acum, sub ochii noștri, Europa încearcă legalizarea incestului și a eutanasierii copiilor.
FEREASTRA de oportunități descrisă de OVERTON se „mișcă” mai ușor într-o societate tolerantă. Într-o astfel de societate fără idealuri, nu există o delimitare clară între bine și rău.
– Vreți să vorbiți despre faptul că mama dumneavoastră e o târâtură?
– Vreți să publicați un articol despre asta?
– Să cântați un cântec?
– Să demonstrați, la urma urmei, că a fi târâtură e normal și chiar necesar?
E exact tehnologia descrisă mai sus și se sprijină pe libertinaj.
Dacă nu există tabu-uri, nu există nimic sacru.
Există așa-numita libertate de exprimare, transformată în libertatea de dezumanizare. Sub ochii noștri se elimină ultimele obstacole ce protejează societatea de auto-distrugere. Acum, calea e deschisă.
Crezi că nu vei reuși să schimbi nimic de unul singur? Ai perfectă dreptate. Singur, omul nu poate nimic…
Dar, personal, ești obligat să rămâi Om. OMUL e capabil să găsească o soluție oricărei probleme. Și ceea ce nu vei putea de unul singur, vor reuși oamenii uniți de o idee comună.
Uită-te în jur…”.

De fapt, Overton a observat un fenomen simplu:
În orice domeniu, la un moment dat, într-o societate se poate discuta un subiect sau o idee cu limite exterioare într-un spațiu îngrădit. Tema sau ideea e acceptată de societate ca atare doar într-un cerc restrâns, care se va putea constitui sau nu într-o „ferestră de oportunități” (fereastra Overton).
Spre exemplu, în urmă cu 50 de ani existența extratereștrilor era de neconceput. Fereastra Overton era în stadiul de inacceptabil. Au apărut apoi nenumărate imagini și filme cu „OZN-uri” și „ființe extraterestre” care au dus existența lor la stadiul de acceptabil. În ultimii ani, extratereștrii au fost puternic „umanizați”, devenind din inamicii ciudați din ceruri prietenii de pe alte planete. Acum ei nu mai vor să distrugă Pământul, ci să ajute civilizația umană în progresul său. Ba chiar este posibil să fi avut deja o contribuție esențială în acest sens în istorie. Filmele și documentarele au făcut deja posibilă existența lor, ducând tema în stadiul de popular, rațional. În viitorul apropiat este posibil să fie pregătite politici speciale pentru întâlnirea și conlucrarea cu extratereștrii.

Fereastra Overton are, deci, șase etape:
1. Inacceptabil – nu se poate deschide subiectul. Este inacceptabil și nociv, vine împotriva vieții și a societății.
2. Radical – se poate discuta despre idee, în cercuri excentrice, este insinuată în societate prin intermediul unor cercuri periferice, care au totuși dreptul la existență, nu?
3. Acceptabil – apar primele opinii mai degrabă favorabile din partea unor personaje considerate respectabile, dornice de afirmare, care vor oferi alternative de percepție asupra temei („vedete” și „formatori de opinie”).
4. Rațional – se produce departajarea clară, între opiniile pro și contra bazate pe argumente, ambele tabere înclinând într-o parte și cealaltă balanța.
5. Popular – mass-media promovează fără rezerve noul și originalitatea ideii, temei și produce o emulație în societate. Repetitorii se pun în mișcare și repetă fără să judece argumentele celor în care au încredere, producând un întreg curent favorabil.
6. Politică – acesta este momentul oportun pentru stabilirea unui întregi politici, odată cu care nu va mai fi posibilă reluarea subiectului. Se propune formal în dezbatere publică, se votează emoțional. Subiectul tabu din trecut a devenit o temă mereu actuală și toată lumea mimează fericirea și jubilează mare salt înainte al societății și depășirea prejudecăților. Toate avantajele noilor politici sunt larg recunoscute, toate dezavantajele sunt adânc îngropate…


Sursa: https://anonimus.ro/2017/10/manipularea-pentru-toti-sau-fereastra-overton/


7
Bucătărie / Scrumbia
« : Noiembrie 29, 2022, 04:30:38 p.m. »
Și tot de la prietenul nostru SILE


8
Bucătărie / Çiğ köfte
« : August 12, 2022, 02:02:20 p.m. »
Çiğ köfte (turcă pentru "chiftea crudă", din persană کوفتهکوفته kufteh "presată"; çiğ [ˌtʃiː] turc. "crud"; armeană չի քուֆթա č 'i k'owft' a) sunt de obicei, bucăți mici de carne crudă tocată, puternic condimentate. Chiftelele sunt preparate în mod tradițional din carne de miel, slabă, tocată. Versiunea vegetariană constă în grâu, pastă de tomate, ardei iute tocat mărunt și alte condimente.

Legendă
Conform unei legende, mama profetului Avraam, a inventat çiğ köfte, atunci când nu a avut nimic altceva decât bulgur și carnea unei gazele. După o altă legendă, çiğ köfte, au fost inventate în Urfa, în timpul lui Avraam. În timp ce Nimrod strângea lemne de foc pentru un rug, soția unui vânător a trebuit să pregătească, carnea crudă a unui animal vânat. Ea a amestecat carnea cu bulgur, zarzavaturi și condimente și a tocat amestecul cu unealtă de piatră, până când a devenit gustos.

Pregătire
Chifteluțele crude sunt foarte populare, mai ales în provinciile din sud-estul Turciei, cum ar fi, de exemplu, Șanlıurfa sau Adiyaman. Pregătirea este în general foarte asemănătoare, cu toate acestea, ingredientele pot varia foarte mult de la regiune la alta. În primul rând, bulgurul este frământat cu ceapa tocată si un pic de apă, până când are o consistență moale. Apoi, sunt adăugate pe rând carne de vită, bulgur fin, ceapă, usturoi, pastă de ardei iute, pastă de tomate, lămâie, chimen pisat, piper negru, sare, piper, coriandru pisat și după gust alte ingrediente suplimentare. La sfârșit vin adăugate mentă proaspătă, pătrunjel, ceapa verde iar amestecul se frământă cu mâna în bucăți de dimensiuni mici. Foarte comună este, de asemenea, versiunea vegetariană cu bulgur și cartofi în loc de carne. În Turcia, pe stradă, çiğ köfte sunt vândute conform legii, în variantă vegetariană.

Colegul nostru Sile a gătit acest fel de mâncare și la prezentat aici :
https://www.instagram.com/p/CcUmGEZjbBi/?utm_source=ig_web_copy_link

9
Un articol citit / IERTAȚI...iertarea vindecă
« : August 12, 2022, 10:40:16 a.m. »
IERTAȚI...iertarea vindecă "Înainte vreme... oamenii se iertau în tăcere, pur și simplu...
 Cel ce greșise intra pe ușă, iar cel ce avea de iertat îl punea la masă. Se vorbea despre vreme, despre ploaie și pâine… Și așa se înțelegea că tot ce era de iertat era iertat, și tot ce era de spus s-a spus în cele câteva cuvinte: “Dă, Doamne, să fie ploaie!”
Iertau toți: soțiile își iertau soții în tăcere. Așa, supărate, ele tot una făceau: mâncare, spălau, adormeau copiii, iar seara se așezau toți la o masă și rupeau din aceeași mămăligă toți. Mămăliga ceea era pâine împăcării, căci ce folos să stai supărată?! Tot va trebui să dormi în același pat… Și paturile, în alte vremuri, erau înguste, nu se putea dormi decât unul lângă altul… Așa și iertau, în tăcere.
Erau desigur și bărbați care atunci când greșeau mult își cereau iertare în genunchi de la femeie, ca de la o icoană. Puțini erau aceia care făceau asta, pentru că puțini înțelegeau că, dacă soția va pleca, va cădea casa. Dar asta se făcea în ascuns și nimeni, niciodată, nu știa! Era o taină!
Vecinii se iertau și ei în tăcere. Tăceau mult supărați, nu-și vorbeau o vreme, și apoi, intrau în ogradă și cereau ceva: o sapă, o cană de făină, ceva… Celălalt îi dădea, desigur, și tăcea. Și așa se iertau. În tăcere.
Pe vremuri, vecinii se ajutau unii pe alții și înțelegeau că toamna, la culesul viei, și primăvara, la prășit, nu era loc de sfadă.
 Trebuia să fie gata împăcați! Toți iertau, dar nimeni nu-și cerea iertare! Decât duminica, înainte de liturghie, așa, să nu zică că s-au dus supărați la biserică. Așa și se știa când intra vreo lele pe poartă și striga să fie iertată, că-i vremea de dus la biserică! Și, în loc de iertare, i se răspundea: “Da’ ce, de-amu te-ai pornit?”
Ăsta era semn că nu e nimic de iertat, de spus sau de adăugat. Era semn de pace între oameni…
Mie și acum îmi pare ciudat când oamenii își cer iertare. Ce, parcă poți șterge o durere, o trădare, o supărare cu două cuvinte?! Eu și acum tac sau răspund din inerție. Pentru mine iertarea nu se cere cu cuvinte, ci cu fapte…
Ai venit la om, ai intrat în viața lui, privindu-l ca pe Hristos la poarta Raiului și taci. Aștepți să te pună la masă și, dacă te-a poftit la masă, scoți o pâine… Pâinea Împăcării. Și el un pahar de vin. Și vorbiți despre vreme și că e bine că e pace. Iertarea este o mare tăcere.
Numai faptul că omul și-a călcat pe orgoliu și a intrat pe poarta vieții tale, înțelegând că nimicurile vieții azi sunt și mâine nu vor mai fi, trebuie să te îndemne pe tine, cel năpăstuit, să uiți de propriu orgoliu și să-l primești! Viața e scurtă, judecata lungă ...

Mitropolitul Antonie de Suroj (https://ro.wikipedia.org/wiki/Antonie_(Bloom)_de_Suroj)
Sursa: https://www.facebook.com/prconstantinnecula/posts/617315993093555

10
In memoriam / Constantin Gătin – SILE * In Memoriam
« : Iulie 25, 2022, 05:24:59 p.m. »
Am găsit acest articol pe care l-am scris în 2017 despre Sile, l-am scris într-o perioadă în care accesul său pe C3D era restricționat , iar mie îmi lipsea prezența lui …. astăzi mai mult ca atunci îmi lipsește  … atunci am putut remedia asta , acum nu … dar îmi rămân amintiri și conversații de calitate.

Îmi lipsesc discuțiile cu tine Sile …. îmi lipsesc mesajele și fotografiile de la tine … îmi lipsești tuDiscuții generale”,:”2017-09-12T10:27:48Z”,”author”:”Florin Bîrsan”,”2017-09-12T10:27:48Z”,”updatedDate”:”2017-10-04T 08:52:41Z”,”title”:”Sile – un utilizator atipic”,

Sile – un utilizator atipic

Sunt un utilizator vechi, chiar foarte vechi a platformei C3D , mi-am făcut contul cu mult timp in urmă, undeva în apropierea apariție sale în mediul on-line.

Am stat o vreme pe aici după care , am absentat o și mai lungă vreme revenind de ceva vreme printre membri C3D , revenirea mea a fost spectaculoasă pentru că mi-am testat ascuțișul dinților pe noul proprietar al platformei , ne doream același lucru dar ne exprimam diferit iar asta a făcut să-mi arat colții. (atunci am citat si detalii)

Problema este că nu eram singurul care are colți de pe platformă și mai puțin nu eram singurul care știa să muște, așa că mușcăturile au început să apară de la un administratorul Albulescu Ioan , în cadrul aceluiași articol, iar puțin mai târziu de la un utilizator numit Sile (atunci am citat si detalii)

Toți trei mi-au devenit prieteni (tipul de prieteni pe care lumea virtuala îl permite)

L-am ales pe Sile ca subiect al postării , intenționat pentru că îmi lipsește si apoi pentru că e un utilizator atipic al C3D.

De ce atipic ?

După declarațiile sale e un necredincios, unul care nu crede , nu vrea să creadă și lucrurile spirituale nu sunt subiectul său de interes.

Interesant și atipic este ca acest Sile intra zilnic pe acest site și petrecea ore multe alături de noi. Niciodată nu l-am întrebat scopul pentru care intră și nici nu am bănuit vreodată de ce , pot doar să speculez acest de ce  … și cu siguranță aș  fi părtinitor, neavând informații ar fi doar o păreri.

De ce îmi lipsește ?

Deși se declară un neinteresat total de spiritualitate si creștinism evanghelic, e un cunoscător al slăbiciunilor , metehnelor cât și al limbajului nostru de lemn .

De ce spun că e un cunoscător ?

Asta pentru că mereu știe limita, știe cât să întindă coarda, nu calcă acolo unde regulamentul site-ului interzice , deci cunoaște limitele și se oprește înainte de a trece hărățind la „frontieră” pe unul sau pe altul.

Hărățindu-ne  (așa cum a făcut cu mine la primul nostru contact) reușește să scoată pe unii din noi din carapace și ne face să ne trădăm adevărata natură !

Sunt un adept al naturaleței umane, al transparenței, a propriei identități. și se pare ca acest Sile reușea sa scoată din noi aceasta trăsătură.

Sile vorbea serios doar despre lucruri care le pricepea bine si pe care le putea expune bine.

De ce îmi lipsește?

Îmi este de folos un ochi critic, un ochi din afara țarcului meu creștin, un ochi care poate sa critice cu argumente o vorba a mea, o învățătura a mea îmi este de folos, sigur ca sunt lucruri pe linia care nu merg si nu cred așa, si nu le iau de bune .. dar îmi sunt de folos pentru ca sunt tipare de gândire si nu doar ale lui Sile ci alții care gândesc la fel dar nu vorbesc.

De ce îmi lipsește ?

Avea mereu noutăți muzicale , uneori bune , uneori neascultabile, dar cu siguranță unice si neauzite.

De ce îmi lipsește?

Avea postări culinare interesante, nu știu cit de gustoase dar cu siguranță bine prezentate.

Sunt sigur ca nu toți gândiți ca mine , si nu la toți va lipsește , sunt siguri ca pentru unii e mai bine ca lipsește … si e bine așa !

Suntem oameni diferiți, cu percepții diferite cu idei si informații diferite .

Mi-ar place să aud și alte păreri, și mai mult mi-ar place să citesc  lucruri și amintiri cu Constantin pe care le-ați avut voi acum când a plecat dintre noi în eternitatea Lui Dumnezeu.

R.I.P. Sile – R.I.P. Constantin – R.I.P. PrieteneDespre Sile pasiuni :

https://www.instagram.com/gastrimarghia/

si activitate:

https://inaco.ro/ne-dorim-redresarea-demografica-a-romaniei/

11
Studii biblice de Crăciun / Studiu biblic de Crăciun – Cei trei magi
« : Decembrie 15, 2021, 12:56:41 p.m. »
Studiu biblic de Crăciun – Cei trei magi
Matei 2:1-12

Scop
Povestea celor trei magi din răsărit este cu adevărat una remarcabilă. Oameni cu puține cunoștințe despre Dumnezeul adevărat vin să Îl caute și Îl găsesc în forma Micului Isus, dându-I apoi lauda pe care o merită.

În acest studiu vom examina această poveste și vom căuta să îi provocăm pe tinerii care caută adevărul și scopul pentru viețile lor să Îl găsească pe Isus. Îi va ajuta de asemenea pe tinerii creștini să se gândească la modul în care Îi vor răspunde lui Isus și îi va încuraja să se gândească la modul în care se închină lui Isus.

Introducere
Vânătoarea de comori
Poate că ați mai făcut împreună cu tinerii o vânătoare de comori înainte. Acestea sunt evenimente minunate în lucrarea cu tineretul, devreme ce îi pun pe tineri în grupe mici, lucrând la un scop comun și creând în același timp o atmosferă distractivă. Această vânătoare va fi, sperăm, puțin diferită.
Fă o listă cu cuvinte ciudate și cere tinerilor să găsească lucruri care se potrivesc descrierii. Iată o listă de exemple:

Un set de patru piese
Îmbrăcăminte dentară
Băutură seacă
Pahar de vorbă
Etc.

De exemplu, o băutură seacă poate fi reprezentată printr-un pahar gol, sau prin niște pudră de cafea nes. Nu este nici un răspuns corect, ci doar acela pe care ei îl pot găsi pentru a se potrivi titlului.

După o anumită perioadă de timp (10 minute sunt probabil suficiente, însă activitatea aceasta poate să dureze chiar mai mult) adună grupurile la olaltă pentru a vedea ceea ce au găsit. Premiază echipele cu câte cinci puncte dacă dau răspunsul la unul dintre cuvinte și cu puncte de la 1 la 5 pentru creativitate (5 este foarte creativ și 1 este foarte plictisitor). Grupul care are cele mai multe puncte câștigă.

Treci la studiu biblic spunând ceva de genul:
„În acest joc a trebuit să căutați lucruri, fără să știți bine ce fel de lucruri, sau unde să căutați. Va urma o povestire din Biblie despre niște oameni care au avut o experiență similară. Ei nu căutau obiecte stranii – ei căutau adevărul, și L-au găsit pe Isus.”

Mesaj biblic

Căutătorii
Citește sau spune tinerilor povestea magilor, sau cere unora din tineri să citească sau să spună povestea respectivă. Poți apoi să îți prezinți mesajul cu o schiță de genul:

Ei L-au căutat în stele (Matei 2:2)
Nu știm cu siguranță ce anume căutau magii, însă se pare că acești astronomi căutau neîntrerupt pe cer un semn …, un semn de speranță, un semn de adevăr, un semn de la Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat un semn printr-o stea unică și foarte strălucitoare.
Psalmul 19 spune că „cerurile spun slava Domnului”. Cerurile declară întotdeauna slava Domnului într-o modalitate generală, însă au făcut-o într-o modalitate specială și specifică în acel moment.

Ei L-au căutat în cărți
Ei știau că semnul de pe cer nu era doar o apariție ciudată, ci un semn a ceva cu totul și cu totul special. Din scrierile lor religioase, ei știau că steaua specială reprezenta nașterea unui împărat. Scripturile evreiești vorbeau de asemenea despre nașterea unui rege în Betleem (Matei 2:5-6), așa că acest lucru a confirmat ceea ce magii au descoperit. Poate că chiar au şi cercetat scripturile evreiești, dat fiind faptul că evreii fuseseră mult timp captivi în Babilon.

Ei căutau un Rege
Ei știau că caută pe cineva unic, extraordinar, un Rege. Ei au întrebat: „Unde este Regele nou născut al Iudeilor?” Ei s-au dus la Irod ca să afle mai multe. Ei se așteptau, fără îndoială să găsească un Rege măreț într-un loc foarte frumos. Însă, atunci când nu l-au găsit într-un astfel de loc, au continuat să caute.

Ei au găsit ceea ce căutaseră în persoana lui Isus
Căutarea lor i-a dus față în față cu pruncul Isus. Nu un rege într-un castel, ci un copil fără neajutorat. Isus crescuse puțin deja în acele momente și trăia într-o casă, însă continua totuși să fie un copil de condiție umilă. Și totuși, stelele, scripturile și căutarea lor, arătau toate înspre Isus.

Ei au răspuns cu închinare
Atunci când L-au găsit, chiar dacă nu era ce au așteptat ei, nu au putut să nu răspundă cu închinare. Ei puteau să vadă că era ceva special cu Isus. Darurile lor Îl proclamau pe Isus ca rege și arătau înspre lucrarea Lui viitoare pe pământ. Aurul era un dar pentru un rege, tămâia era un semn al divinității iar smirna era o esență folosită pentru cineva care urma să moară.

Discuție în grupuri mici
Cere tinerilor tăi să formeze niște grupe mici. Cere-le să discute următoarele lucruri.
1. De ce credeți că magii, care erau niște oameni bogați și puternici, au lăsat totul pentru a urma o stea?
2. Ce credeți că au discutat ei în timpul călătoriei lor, care se pare că a fost de câteva mii de mile?
3. Cum credeți voi că au știut ei că steaua Îl reprezenta pe Mesia?
4. De ce era atât de preocupat regele Irod să găsească copilul? Cu ce a diferit căutarea lui de cea a magilor?
5. Dumnezeu a fost în mod cert Cel ce i-a călăuzit pe magi. Ce credeți că trebuie să faceți azi pentru a experimenta călăuzirea lui Dumnezeu, chiar dacă acest lucru nu implică o stea?
6. Citatul din versetul  6 este din Mica 5:2, scris cu aproape 700 de ani înainte ca Isus să se fi născut. Ce fel de rege descrie acest pasaj?
7. Priviți la răspunsul pe care le-au dat magii lui Isus. Cum este acesta similar cu modurile în care răspund azi oamenii lui Isus? Cu ce este acesta diferit?

Participare
Această secțiune este menită să îi facă pe tineri să se gândească la propriile lor vieți. Cere-le să împărtășească răspunsurile lor la următoarele întrebări, în perechi sau în grupuri mici.
Magii au urmat o stea pentru a Îl găsi pe Isus. În căutarea voastră după Isus, cine sau ce anume au fost luminile strălucitoare pentru voi?
Cum I-ați răspuns, atunci când L-ați găsit?

Aplicație
Care sunt aurul, smirna și tămâia ta?
Dă-le tinerilor o foaie de hârtie. Spune ceva de genul:
„Magii L-au găsit pe Isus și au știut că El era Cel pe care Îl căutau. Ei au răspuns cu închinare, dându-I daruri de aur, smirnă și tămâie. Acestea erau daruri speciale și scumpe care L-au recunoscut de asemenea ca Rege și I-au dat o mare onoare. Dacă ar fi să vă închinați lui Hristos azi cu un dar, care ar fi acela și de ce?”

Cere-le să scrie  răspunsurile lor către Isus pe o foaie de hârtie. Atunci când au terminat, cere-le să pună răspunsurile lor într-o cutie sau într-un plic. Împachetează apoi cutia sau plicul ca pe un cadou. Spune-le tinerilor că acestea sunt pachetele pe care grupul tău le dă lui Isus de acest Crăciun. Acestea sunt lucruri speciale dedicate Lui și vor fi înspre folosul Său, pentru a se bucura de ele.

Încheie cu o rugăciune de genul:
„Doamne, ajută-ne să te căutăm în mod continuu. Vrem să fim înțelepți și să ne închinăm Ție, nu pentru ceea ce putem obține prin asta, ci pur și simplu pentru ceea ce Tu ești. Vrem să ne dedicăm pe noi înșine Ție și să Iți dăm aceste lucruri ca și daruri. Recunoaștem faptul că Tu ești Regele regilor și vrem să
Îți dăm ceea ce meriți. Ajută-ne să Te slujim și să Te iubim mai mult.

Ne-am rugat în Numele lui Isus. Amin.”
________________________________________

Material tradus și folosit cu permisiunea Reach Out Youth Solutions
Imaginea a fost preluata de pe : https://www.dreamstime.com/

12
Bazar - Postări Non Topic / Născut Liber, Născut în Comunism
« : Noiembrie 18, 2021, 03:53:18 p.m. »
Născut Liber, Născut în Comunism
   M-am născut în 1971 cam la 5 ani de când a fost dată legea că e obligatoriu să te naști, era lege: din 1 Octombrie 1966 femeile erau obligate prin lege să păstreze pruncii și să-i nască , orice altceva era călcare de  lege.
Bun eu mă nășteam și fără să fie o lege , eram primul copil al mamei și s-a dovedit a fi și ultimul dar pentru mulți venirea lor pe lume a fost prin decret. Am fost numiți decreței  .
   Deci era obligatoriu să te naști dar nu numai asta, era obligatoriu să mergi la școală, partidul nu te voia prost sau needucat, trebuia să devii omul nou iar omul nou nu putea fi un neștiutor de carte, un analfabet. Mama știa bine lucrul ăsta , era educatoare într-o comună la vreo 40 Km de oraș și trebuia în multe rânduri la bată la porți închise ca să convingă părinții să lase copii la grădiniță, erai penalizat dacă nu aveai prezență. Trebuia de asemenea să ai mai multe felii de pâine cu salam , unt ,gem, biscuiți sau ce mai puteai mânca la muncă pentru că unul din motivele invocate de părinți era că nu au trimis copilul la grădiniță pentru că nu au avut nimic să-i pună pachet la școală, așa că fiind cadru didactic care voiai să ai prezență trebuia să rezolvi cumva și asta cu un sandwich în plus.
Erai obligat să te naști
Erai obligat să faci scoală
Și asta nu era totul , era obligatoriu să mergi la muncă , munca nu era doar un drept constituțional cum este scris astăzi în constituția României era o obligație . În epoca de aur nu trebuia să existe șomaj iar Omul nou trebuia să muncească .Era un drept și o obligație ! Și obligațiile pe timp ce timpul trecea erau tot mai multe, erai obligat să mergi la medic, întreprinderile aveau cabinete dedicate și erai obligat să mergi la consult medical, erai obligat să te căsătorești dacă nu plăteai celibat.
   Așa era atunci , era dictatură , era comunism , era un regim totalitar care decidea în locul tău ce e bine și ce rău. Într-un cuvânt îți impunea să devii Omul nou al partidului și trebuia să fii perfect. DICTATURĂ ! Nu ne-a plăcut asta așa că am făcut revoluție , am dat jos dictatorul , am strigat Libertate și am făcut libertate !
   Acum suntem liberi, prima libertate a venit imediat după 89:  nu poți să fii obligat să te naști mama ta poate să decidă să te ucidă E Libertate ! Apoi școala , munca, căsătoria nu au mai fost obligatorii , fiecare face ce vrea cu viața lui: Libertate ! 
   Posturile TV , politicienii , mass-media, ne strigă mereu în urechi E libertate , E democrație , vocea poporului contează , nu mai e dictatură să decidă alții pentru tine. Un vis împlinit.
Binele cu forța pe care au vrut să ni-l de-a comuniștii nu l-am primit, avem acum binele dat de un regim democratic.
În numele libertății un bolnav de cancer poate decide dacă vrea să facă un tratament cu citostatice sau nu. Cancerul duce pacientul pe linie terminală unii aleg să lupte alții nu. E Libertate ! Poți alege.
Adrian Păunescu un poet al vechiului regim spune că dragostea cu forța se cheamă viol, a spus asta atunci, în dictatură ca un apel direct la nevoia de libertate de decizie în Epoca de aur !
Astăzi asist la un bine cu forța, noul SARS-CoV a speriat întreaga lume, dar lumea s-a mobilizat, au muncit , au creat un vaccin , a fost plătit din bani publici și donat populației ca remediu, din dragoste pentru oameni ! ...  până aici totul bine, nu sunt un antivaccinist și nu-mi plac speculațiile sau teoriile apocaliptice, sunt un om liber , născut liber prin voia Lui Dumnezeu iar binele cu forța pe care ni-l dădeau comuniștii era de foarte multe ori apăsător, dar mă întreb dar azi ? Sunt oare mai liber ? Un bolnav de cancer spuneam că poate decide dacă ia sau nu ia medicamentele pentru boala sa și este LIBER dar un nevaccinat ? Un nevaccinat este un bolnav ipotetic , el poate fi bolnav sau sănătos dar este socotit un pericol pentru cei vaccinați , daca comunismul te obliga sa mergi la școală un nevaccinat este obligat sa nu meargă la scoală,
daca comunismul te obliga sa mergi la servici iar acum daca ești nevaccinat în unele locuri ești dat afara de la servici. Am auzit ca in unele tari nevaccinați nu mai au voie sa iasă din casa decât la un magazin apropiat de cartier să-și cumpere mâncare ... un prieten care în multe rânduri mi-a dovedit o gândire rațională mi-a spus că e normal și așa ar trebui făcut peste tot ... mă întreb următorul pas după închiderea în casă care e ? Un tren .. un lagăr ... un crematoriu poate ... nu știu ... Nu pot discuta despre vaccin din prisma beneficiilor oferite , nu sunt medic , nu e specialitatea mea , personal cred ca vaccinul e bun ... eu discut doar despre libertate Dragostea asta de a vaccina pe toți cu forța nu seamănă a viol ? Rămân și mă întreb când eram mai liberi ?
Când ești forțat să mergi la școala sau când ești forțat să nu mergi
Când erai forțat să muncești sau când nu ți se permite asta ?
Eu nu am răspuns , dar voi ? 
Bîrsan Florin

13
Noul Chat al Creștinilor 3D îl puteți accesa din următorul link pe canal  Discord
folosiți invitația:
https://discord.gg/Fpz2ZRxwyJ

Noul Forum al Creștinilor 3D va putea fi accesat din următorul link:

https://forum.crestin3d.ro/

Noul Site al Creștinilor 3D va putea fi accesat din următorul link:

https://crestin3d.ro/

Site-ul și Forumul sunt în refacere, va fi un nou început, transferul articolelor și al membrilor se face manual deci va fi nevoie de fiecare pentru a transfera articole postări în noul format.

Va fi nevoie de asemenea de a vă face cont din nou pe forum și site, acum Chatul , Site-ul și Forumul sunt entități separate ale Creștinilor 3D .


14
Regulament C3D / CREZUL, SCOPUL SI DEFINITIA SITEULUI CRESTIN 3D
« : Septembrie 09, 2021, 09:44:38 a.m. »
CREZUL, SCOPUL SI DEFINITIA SITEULUI CRESTIN 3D
Creștin 3D este un site de socializare pentru creștinii romani de pretutindeni.

De ce Creștin 3D ?

a) deoarece este un site dedicat creștinilor, unde dorim sa se creeze o atmosfera creștinească, un loc de părtășie pentru toți creștinii, indiferent de confesiunea religioasa – cei care cred in Dumnezeirea Trinitara, prin Dumnezeu Tatăl, Fiul lui Dumnezeu si  Duhul Sfânt = "Creștin 3D"

b) In zilele noastre, oriunde întorci capul, pe panourile publicitare, oriunde asculți ceva, in media, in comunicații, peste tot ne este prezentata lumea "3D". Știm cu toți ca exista ochelari "3D", sau TV  "3D", știm ca ce vedem prin metoda "3D",  vom vedea cat mai aproape de realitate. Chiar daca "3D" este un termen tehnic, noi ca si creștini, trebuie sa privim creștinismul din toate unghiurile posibile si astfel sa-l aprofundam cat mai amănunțit.

- ne dorim sa fim un site de creștini, dar nu unul care  sa poarte doar numele de "creștin", nu reprezentam doar o singura confesiune sau organizație creștină. Cristos nu este Capul unei confesiuni, ci este Capul Bisericii, iar trupul cu toate mădularele, suntem noi, cei care ne-am pus nădejdea in El, cei care ii așteptam cu nerăbdare Revenirea Lui.

Toate confesiunile, toate organizațiile, au ceva comun in credința lor, dar avem si diferențe de interpretare a Adevărului. Fiecare "învățam in parte"  diferite lucruri pentru îmbogățirea cunoștințelor si pentru apropierea noastră de Adevăr, dar si pentru ca sa ne împărtășim credința unii altora, iar cei sinceri care se pot elibera de influentele doctrinare, chiar vor putea sa se corecteze in trăire si in gândire privind creștinismul din toate unghiurile, din perspectiva "3D" si prin trăirea nostru, in continua schimbare spre sfințenie, cei din jur sa vadă in noi ceea ce se așteaptă de la un adevărat creștin.

 Scopul Crestin 3D :

 - acest site nu doreste sa-L coboare pe Cristos la nivelul oamenilor, ci dorește ca oamenii sa fie ridicați la nivelul lui Cristos.

- in cadrul acestui site, Dumnezeu va fi înălțat, nu oamenii. Lui Dumnezeu i se va aduce închinarea si nu oamenilor, dorim sa ridicam standardele de lauda, închinare, propovăduire, la cel mai inalt nivel, pentru a deveni cu adevărat niște creștini care se închina in duh si in adevăr lui Dumnezeu, alcătuind un singur trup, Cristos având un singur popor, nu mai multe.

- bazați pe Galateni 3:26-28, eliminam orice bariera de a-L mărturisi pe Cristos, deci nu se tine cont de denominațiune, de starea sociala, nici de sex, "fiindcă toți suntem una in Cristos Isus", fiecare având posibilitatea sa contribuie la ridicarea nivelului creștinilor.

- in cadrul acestui site oamenii sunt iubiți pentru ceea ce sunt in Isus Cristos. Păcatul va fi descoperit si condamnat, in același timp, siteul va fi ca o cruce cu brațele larg deschise pentru toți oamenii, iar  dumnezeii străini din viețile noastre vor fi răstigniți si-L vom lauda pe singurul Dumnezeu adevărat.

- site-ul dorește pregătirea fiecărui membru pentru a fi o adevărată lumina pentru cei din întuneric, prin cunoaștere, prin exercițiu, prin comunicare.

- siteul este susținut de mai mulți administratori  si dorim a menționa ca site-ul Creștin 3D isi asuma responsabilitatea doar pentru postările care sunt publicate prin contul Creștin 3D si nu si a postărilor cu contul personal al administratorilor, tot ce se publica cu contul personal fie administrator fie oricare membru, sunt răspunzători cei ce postează, precizam acest lucru deoarece unii membrii sunt foarte activi pe site si conform programului tehnic, este afișat numele lor in "top membri" dar ce postează aceștia e responsabilitatea fiecăruia si nu a siteului Creștin 3D, astfel ca, dorim sa nu se interpreteze greșit acest lucru.

- siteul permite membrilor sa dețină bloguri personale unde își pot exprima meditațiile, gândurile -   care sunt sub directa responsabilitate a membrului si nu a siteului Creștin 3D – fiecare se poate exprima liber, dar in conformitate cu regulamentul site-ului.

- Datorita faptului ca site-ul permite tuturor creștinilor sa-si exprime opinia personala, ținem sa precizam totuși, ca noi nu promovam credința celor care transmit interpretările unor oameni cum ar fi interpretările lui Ellen Gould White, nici a lui William M. Branham, E . Frank sau a lui Russel, nici a altor oameni care susțin ca sunt trimiși de Dumnezeu ca sa "explice Biblia". Cei ce transmit acele interpretări o fac pe propria lor răspundere si nu reprezintă crezul site-ului Creștin 3D.

   Principiile de baza a credinței Creștin 3D:

-Noi credem ca Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu infailibil (2 Timotei 3:16)

-Noi credem ca Dumnezeu este infinit , perfect si etern in Trei Persoane : Dumnezeu Tatăl, Fiul lui Dumnezeu si Duhul Sfânt (Geneza 1:1 , Matei 19:26 , Ieremia 32:24 , 1 Ioan 3:20 , Psalmul 90:2 )

-Noi credem ca Satan si demonii lui sunt dușmanii lui Dumnezeu si a speciei umane (1 Petru 5:8)

-Noi credem ca suntem mântuiți prin har si prin credință in Isus Cristos (Efeseni 2:1-9)

-Noi credem in efectuarea Botezului in apa prin scufundare (Fapte 2:38), si prin formula poruncita de Domnul Isus , "in Numele Tatălui, al Fiului si al Sfântului Duh (Matei 28:19)

- Noi credem in Botezul cu Duhul Sfânt (Matei 3:11, Fapte 1:5 )

- Noi credem in Darurile Duhului Sfânt (1 Corinteni 12:8-10)

- Noi credem ca vindecarea bolnavilor este un semn ce ii însoțește pe credincioși (Marcu 16:17)

- Noi credem in Biserica locala ca si componenta a Bisericii universale (1 Corinteni 12:12-14 , Evrei 10:25 )

- Noi punem accent pe îngăduința creștină (Romani 14:1-12)

- Noi credem in : răpire, a doua venire a lui Cristos, in învierea morților, (1 Tesaloniceni 4 :16-17)

- Noi credem ca iadul este veșnic in sens literar (Apocalipsa 20:10-15)

- Noi credem ca acest pământ va pieri si vom fi veșnic pe un pământ nou (Apocalipsa 21:1, Apocalipsa 20:11)

- Noi credem ca ziua de odihna a creștinilor este duminica (Dies Dominus = duminica)

- Suntem atenți cu privire la 1 Timotei 4:1-8

- nu promovam nici o credința bazata pe interpretarea Bibliei de un om chiar pretins a fi trimis de Dumnezeu ca sa o deslușească omenirii, chiar daca astfel de oameni sunt urmati de anumite confesiuni, organizații independente, etc

- nu promovam nici o credința care lupta împotriva principiilor de baza adoptate de majoritatea creștinilor

- totuși si confesiunilor, organizațiilor care nu ne împărtășesc credința,  le oferim posibilitatea sa-si expună doctrinele sau OPINIA personala, dar pe răspunderea lor si nu a siteului Creștin 3D

- punem accent si pe: Filipeni 3:15-16, Filipeni 2:1-11

Răspunsurile sunt închise pentru această discuție.


15
Regulament C3D / Termeni de utilizare a serviciilor site-ului Creștin 3D
« : Septembrie 09, 2021, 08:52:21 a.m. »
Termeni de utilizare a serviciilor site-ului Creștin 3D
 
Acesta este un site creștin cu reguli simple, bazate pe bunul simț, etică și morală creștina, scopul lui fiind ca prin tot ceea ce facem să aducem laudă Lui Dumnezeu.

Creştinism = religie monoteistă pluriformă

Este un singur Dumnezeu, o unică substanţa manifestată în trei persoane distincte: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt.

Isus Cristos este recunoscut cu o dublă natură, divină şi umană, fiecare din ele deplină. Moartea Sa pe cruce, învierea din morți şi aşezarea pe tronul din ceruri la dreapta Tatălui constituie în teologia creștină o credință strâns legată de natura dublă a lui Isus.

Omul este prin natura sa păcătos, “mort în păcatele sale”, locuind în întunericul sufletesc, rob al Satanei, despărţit de Dumnezeu. Singura cale de a fi eliberat din robia păcatului şi împăcat cu Dumnezeu este acceptarea jertfei atotcuprinzătoare şi perfectă a lui Isus Cristos, acceptarea lui ca Domn şi Mântuitor personal. “Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa! Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6).

 
***
 

Prin folosirea acestui site declari implicit şi pe proprie răspundere că ai cel puţin 13 ani şi că eşti de acord cu următoarele reguli şi condiţii de utilizare:

 

1. Utilizatorii site-ului Creştin 3D se presupune că au citit aceste condiţii de utilizare şi sunt de acord cu ele. Intră în responsabilitatea fiecărui membru de a verifica periodic şi de a lua la cunoştinţă de eventualele modificări care pot apărea fără o notificare prealabilă.

 

2. Doar utilizatorii înregistraţi pot participa la discuţii. Este responsabilitatea fiecărui utilizator să menţină o adresă validă de email în profilul site-ului. Doar profilul completat în întregime este acceptat. Nu sunt acceptate ID-uri fără sens sau cu nume indecente (xxx, dracul, sexosul…etc). Dacă cineva alege pentru siguranța sa ca să nu își pună la profil datele reale, completările trebuie să fie normale, chiar posibile, fără șiruri de punte sau liniuțe și fără grupuri fără sens de caractere.

 

3. Fiind un site creştin, interconfesional, este obligatoriu să se respecte dreptul individual la opinia proprie sau să se respecte doctrina celorlalţi și să nu se producă discuţii denigratoare interconfesionale sau atacuri la persoană. Doctrinele despre care se știe că aparțin unor culte minoritare și că au creat multe controverse pe site sunt permise doar în cadrul grupului Colțul discuțiilor controversate: numele Iehova de la iehoviști, Sabatul de la adventiști, vorbirea în limbi de la penticostali, anti-trinitatea de la branhamiști ș.a. Toţi cei care-L mărturisesc pe Isus Cristos ca Domn şi Mântuitor personal sunt copiii Lui Dumnezeu, fraţi în credinţă şi noi nu iubim cearta de vorbe, dezbinarea, discuţiile care nu zidesc. Cei care pe blog, forum, chat, etc… provoacă astfel de discuţii, vor primi un averisment, iar dacă nu-și revizuiesc comportamentul vor fi excluşi de pe site.

 

4. Relaţionarea pe acest site este asemenea părtăşiei pe care o avem între noi ca fraţi, în biserici. Vocabularul indecent este interzis. Dacă doreşti să-ţi arăţi aprecierea faţă de o persoană de sex opus, acest lucru este permis doar prin mesaje private, după ce acea persoană te-a acceptat ca prieten. Nu sunt permise aprecierile/discuţiile gen flirt în public. Anunțurile matrimoniale sunt permise doar în cadrul grupului Locul de întâlnire a celor necăsătoriți.

 

5. Postarea clipurilor și fotografiilor indecente este interzisă. Fotografiile de profil ale membrilor trebuie să respecte decența (nu băieţi în bustul gol sau fete în costume de baie, etc…).

 

6. Link-uri:

6.1. Link-uri pe pagina personală:

La pagina personală este acceptat ca fiecare să-şi pună link-uri spre alte site-uri creştine şi non profit. (Nu se permit postari de linkuri de site-uri comerciale.)

6.2. Schimb de link-uri cu condiţia reciprocităţii:

Orice linkuri de site-uri creştine postate în celelalte zone ale site-ului, pe forum, chat, blog, grupuri sunt admise condiţionat de reciprocitate, adică cerem ca pe site-ul respectiv să apară un link despre site-ul nostru, în max 7 zile de la postare. Dacă după 7 zile autorul nu va răspunde şi va repeta acelaşi lucru va fi atenţionat şi apoi sancţionat.

6.3. Link-uri interzise:

Sunt interzise link-urile anti-creștine, cu un conţinut inadecvat, și cele care promovează alte religii, culte ori doctrine contrare Cuvântului lui Dumnezeu, Biblia. Postările de link-uri cu site-uri comerciale sunt permise doar în grupul Business Creștin3D.

6.4.Link-uri permise necondiţionat:

- adrese interne ale siteului
- Youtube
- Flickr
- Picasa
- Google Videos, Docs
- Yahoo

 (Se poate face reclamă plătită pe site-ul nostru. Mai multe detalii şi oferte puteţi obţine la e-mail contact@crestin3d.com)

 

7. O decizie de suspendare se va restrânge asupra tuturor conturilor unui utilizator. De aceea, ne rezervăm dreptul de a şterge conturile dublură atunci când este cazul. Dacă un membru își uită parola nu trebuie să își facă un cont nou, dublură, pentru că poate primi acces la vechiul cont, obținând o nouă parolă, dar trebuie să cunoască emailul contului.

8. Creştin 3D nu susţine pirateria sau plagiatul !!! Este interzisă postarea de materiale (text, foto, audio, video etc...) protejate prin legislația referitoare la dreptul de autor dacă nu dețineți un acord expres de la cei care au acest drept. Materialele reclamate vor fi şterse fără ca membrii să fie anunţaţi, iar cei care le-au postat vor primi avertisment sau, dacă repetă astfel de postări și după avertisment, vor fi excluși din rețea.

 

9. Creştin 3D îşi rezerva dreptul de a determina ce formă de „lucrare” creştină poate fi practicată în cadrul forum-urilor şi totodată dreptul de a interzice vreo formă de lucrare pe care o consideră ca fiind cu potențial dăunătoare.

 

10.  Administraţia Creştin 3D îşi rezerva dreptul de a:

a. muta orice discuţie din cadrul unui forum într-un fişier sau forum diferit pentru orice motiv la discreţia sa,

b. răspunde la încălcările oricărui articol al regulamentului cu oricare din răspunsurile disponibile administratorilor şi moderatorilor fără avertizare,

c. raporta orice încălcare a regulamentului în vederea sancţionării,

d. şterge orice conţinut care este considerat ca fiind deranjant, acesta constituind o încălcare a regulamentului.

 

***

Pentru o mai bună înţelegere a funcţionalităţii acestui site afişăm mai jos următoarele reguli de postare:

 

Blogurile personale

Definire: blog (cuvânt artificial, combinat, provenit de la expresia engleză web log = jurnal pe internet) este o publicație web (un text scris) ce conține articole periodice sau cu actualizare neîntreruptă, ce au de obicei un caracter personal.

Postările vor aştepta validarea unui administrator pentru a apărea pe site. Fiind personale, conţinutul postărilor este la latitudinea posesorului blogului şi va trebui să respecte regulile generale ale site-ului, păstrându-şi totuşi nota specifică de jurnal.

 

Resurse sub formă de text

Definire: orice resursă text care se adăugă pe acest site este pentru lauda Domnului Isus, servind la întărirea şi consolidarea relaţiei spirituale a oamenilor cu Dumnezeu. Aceste resurse pot fi creaţii proprii sau creaţii ale unor autori consacraţi, cu obligativitatea de a menţiona numele autorului şi de a respecta drepturile de autor, dacă este cazul.

Resursele sunt încadrate în următoarele categorii:
         1.Eseu (studiu de proporții reduse asupra unor tematici creştine, care expune un punct de vedere personal, fără intenția de a epuiza subiectul);
         2.Devoţional (Devoţionalele acceptate pe acest site vor fi cele asemănătoare eseurilor, dar cu conţinut mai mic. De obicei, devoţionalul prezintă câteva idei scurte şi la subiect pe marginea unei teme creştine);
         3.Studiul (Studiul este o cercetare, examinare amănunţită şi aprofundată a unei probleme, a unui fenomen etc. Studiile acceptate pe acest site vor fi cele care vor trata o anumită temă religioasă, într-un mod amănunţit, la subiect şi cu o aprofundare reală);
         4.Predică (Predicile scrise acceptate pe acest site se pot împărţi în două categorii:
            a)Predici scrise după o predică audio (înseamnă de fapt rescrierea unei predici audio în format text. Acurateţea şi respectarea exactă a predicii audio vor fi punctele atu ale transcriptului);
            b)Predici dezvoltate după o schiţă (aici înţelegem prezentarea unei predici pe puncte dar cu câteva idei la fiecare punct - cu alte cuvinte, o schiţă de predica, dezvoltată);
        5.Schiţă de predică (Schiţă este o predică prezentată doar pe puncte şi cu trimiteri la textele biblice amintite (vor conţine idei doar dacă acest lucru e absolut necesar pentru înţelegerea unui anumit punct);
        6.Poezia (Poezia este o formă a literaturii care exprimă mesajul artistic cu ajutorul imaginilor expresive, al unui limbaj concentrat, al afectivităţii, al rimei);
         7.Proza (În această categorie sunt cuprinse povestirile cu tâlc, pildele ș.a.).

 

Forumul: Spaţiu în care au loc discuţii pe diferite teme, împărţite pe categorii. Utilizatorii au obligaţia de a verifica înainte de postare dacă acea temă nu a mai fost abordată şi de a deschide topicul la categoria potrivită.

 

Grupurile funcţionează după aceleaşi reguli precum forumul. Administratorii îşi rezerva dreptul de a şterge grupurile care au mai puţin de 15 membri şi care nu au activitate recentă.

 

- Numărul de fotografii ce pot fi postate de un utilizator este max. 10/zi/pers.

 

- Este interzis să foloseşti forum-ul sau oricare alt spaţiu public, pentru a-ţi expune motivele de nemulţumire împotriva unui alt membru sau împotriva administratorilor. Dacă ai observat vreo încălcare a unei reguli te rugăm să raportezi incidentul unui moderator sau AICI

 

- Ne dorim ca această comunitate să fie un loc plăcut pentru a învăţa şi interacţiona cu alţii dintr-o perspectivă creştină asupra lumii. Dacă ai o problemă cu cineva, semnalează acest lucru fie confruntându-l în particular (mesaj privat), fie raportând încălcarea celor în măsură să acţioneze. Dacă motivul de nemulţumire este în legătură cu un voluntar sau un membru al staff-ului, te rugăm să raportezi acest motiv AICI

 

- Orice persoană care observă încălcarea acestor reguli este rugată să raporteze acest lucru contactând un administrator sau AICI . Pentru a dovedi că raportul este adevărat, vă rugăm ataşaţi Print Screen sau link care să dovedească abuzul.

***

The following Terms of Service apply to your use of this Network. You are solely responsible for your conduct and your content on the Network and compliance with these terms. By registering with us or using or browsing this Network, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by these terms. This Network is not intended for children younger than 16 and is offered only to users 16 years of age or older. If you are under 16 years old, please do not use this network unless you have received a written permission (consent) from a parent or legal guardian.

You may use this Network provided that you have the power to enter a binding contract with us and are not barred from doing so under any applicable law of your country.

You agree that you will not post, email or make available any content or use this Network:

In a manner that infringes, violates or misappropriates any third party's intellectual property rights or other proprietary rights or contractual rights;
in a manner that contains software viruses or any other computer code, files or programs designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment;
to engage in spamming, "chain letters," "pyramid schemes", advertisement of illegal or controlled products or services, or other advertising or marketing activities that violate these Terms of Service, any applicable laws, regulations or generally-accepted advertising industry guidelines;
in a manner that is misleading, deceptive or fraudulent or otherwise illegal or promotes illegal activities, including engaging in phishing or otherwise obtaining financial or other personal information in a misleading manner or for fraudulent or misleading purposes;
in a manner that is libelous or defamatory, or in a way that is otherwise threatening, abusive, violent, harassing, malicious or harmful to any person or entity, or invasive of another's privacy;
in a manner that is harmful to minors in any way;
in a manner that is hateful or discriminatory based on race, color, sex, religion, nationality, ethnic or national origin, marital status, disability, sexual orientation or age or is otherwise objectionable;
to impersonate any other person, or falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with any person or entity, or to obtain access to this Network without authorization;
to interfere or attempt to interfere with the proper working of this Network or prevent others from using this Network, or in a manner that disrupts the normal flow of dialogue with an excessive number of messages (flooding attack) to this Network, or that otherwise negatively affects other persons' ability to use this Network;
to use any manual or automated means, including agents, robots, scripts, or spiders, to access or manage any user's account or to monitor or copy this Network or the content contained therein;
to facilitate the unlawful distribution of copyrighted content;
in a manner that includes personal or identifying information about another person without that person's explicit consent;
in a manner that employs misleading email or IP addresses, or forged headers or otherwise manipulated identifiers in order to disguise the origin of content transmitted through this Network or to users; and
in a manner that constitutes or contains any form of advertising or solicitation if emailed to users who have requested not to be contacted about other services, products or commercial interests.
Additionally, you agree not to:

"Stalk" or otherwise harass anyone;
Collect, use or disclose data, including personal information, about other users without their consent or for unlawful purposes or in violation of applicable law or regulations;
Request, solicit or otherwise obtain access to usernames, passwords or other authentication credentials from any member of this Network or to proxy authentication credentials for any member of this Network for the purposes of automating logins to this Network;
Post any content containing child pornography to this Network;
Post any content that depicts or contains rape, extreme violence, murder, bestiality, incest, or other similar content;
Post any content that constitutes pornography, contains nudity, or is adult in nature.
Use automated means, including spiders, robots, crawlers, data mining tools, or the like to download data from this Network - except for Internet search engines (e.g. Google) and non-commercial public archives (e.g. archive.org) that comply with our robots.txt file, or "well-behaved" web services/RSS/Atom clients. We reserve the right to define what we mean by "well-behaved";
Post irrelevant content, repeatedly post the same or similar content or otherwise impose an unreasonable or disproportionately large load on the Network's infrastructure;
Attempt to gain unauthorized access to our computer systems or engage in any activity that disrupts, diminishes the quality of, interferes with the performance of, or impairs the functionality of, this Network;
Use this Network as a generic file hosting service;
Take any action that may undermine the feedback or ratings systems (such as displaying, importing or exporting feedback information off of this Network or for using it for purposes unrelated to this Network); and
Develop, invoke, or utilize any code to disrupt, diminish the quality of, interfere with the performance of, or impair the functionality of this Network.
To provide notice of alleged copyright infringement on this Network, please see the DMCA Notification Guidelines.

You agree not to authorize or encourage any third party to use this Network to facilitate any of the foregoing prohibited conduct. You also agree that these Network Terms of Service inure to the benefit of our service providers (including our Network platform provider) and that they may take action (including the removal of your content and disabling of your account) in order to maintain compliance with these Network Terms of Service. Technology and hosting for aspects of this Network are provided by this Network's online service provider. However, the Network Creator of this Network controls the content, membership and policy of this Network, including those pages served by such service provider on behalf of this Network.

Pagini: [1]